Užívaj si
výhody
s kartou
Rožňavčan

Chcem kartu Rožňavčan
Karta Rožňavčan Karta Rožňavčan

Aké zľavy vám
prinesie karta
Rožňavčan

Trend posledných rokov určuje pokles počtu obyvateľov mesta Rožňava. V snahe zvýšenia počtu obyvateľov, zatraktívnenia mesta pre občanov, aby sa prihlásili k trvalému pobytu sa rozhodlo mesto Rožňava zaviesť „Kartu Rožňavčan“.

Cieľom zavedenia karty je odmeniť zodpovedných občanov, ktorí si plnia svoje povinnosti, t.z. majú trvalý pobyt v meste Rožňava, zaplatené všetky mestské dane a poplatky načas, ako aj uhradené ostatné záväzky voči mestu.

Parkovacia karta

Zľava 50%
na parkovaciu kartu
a parkovacie miesto

Zľava z ceny vstupného na kúpalisko

Zľava 50% z ceny
vstupného na
kupalisko

Zľava z ceny vstupného klzisko

Zľava 50% z ceny
vstupného na
zimný štadión
na verejnom korčuľovaní

Zľava z ceny vstupného na futbalové zápasy

Zľava 50% z ceny
na športové a kultúrne podujatia
organizované mestom

Zľava do divadla

Zľava 50% z ceny
na vybrané vlastné divadelné
predstavenia

Zľava zo školného

Zľava
na úhradu školného
v materských školách

Zľava na akcie mesta

a iné na základe rozhodnutia
mesta Rožňava

01

Vyplňte formulár
na registráciu karty

Na vydanie vernostnej karty má nárok každý občan, ktorý:
- Má trvalý pobyt na území mesta
- Má uhradené poplatky na miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad na území mesta, pokutách a ostatných platbách
- Žiadateľ nemá voči mestu žiadne podlžnosti
- Podaná čitateľne vypísaná žiadosť o vydanie karty Rožňavčan

Prejsť na formulár
Prvý krok
Druhý krok
02

Ukážte fyzickú kartu
vo vybraných inštituciách

Chcem kartu Rožňavčan
03

Užívajte si všetky
výhody karty
Rožňavčan

Chcem kartu Rožňavčan
Prvý krok

Užívaj si výhody
s kartou Rožňavčan

Chcem kartu Rožňavčan