Späť na hlavnú stránku

Vitajte
v registrácií
karty
Rožňavčan

Vyplňte žiadosť o kartu

Výber typu žiadosti

Údaje o žiadateľovi

s trvalým pobytom v Rožňave

Vyplňte prosím email a telefón, aby sme Vás mohli kontaktovať

V zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov udeľujem Mestu Rožňava súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu uvedenom v tejto žiadosti na spracovanie údajov súvisiacich s vydávaním a používaním karty mesta Rožňava.

Kontrolná otázka

Vypočítajte jednoduchý príklad*

Údaje o členoch domácnosti